Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii precum si alte drepturi prevazute de acte normative

SALARIILE DE BAZA SI COEFICIENTII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCTIILE
PUBLICE SI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂSCĂEȚI