SALARIILE DE BAZĂ ȘI COEFICIENȚII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCȚIILEPUBLICE ȘI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DESPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂSCĂEȚI30.03.2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.