Publicarea oricăror altor documente neprevazute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștința publica se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportuna și necesara