A N U N Ț
Privind elaborarea proiectului de hotărâre privind indexarea unor impozite locale
(TMT-uri)

În temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, supunem dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind indexarea
unor impozite locale


Observațiile și propunerile privind proiectul menționat pot fi transmise în scris pe adresa
primăriei Răscăeți, str. Mr. I. Vochin nr. 89, Dâmbovița, la fax 0245725825 sau pe e-mail
prascaeti@yahoo.com, persoană de contact : Marcu Maria-Nicoleta

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.