Primar

 

CURRICULUM VITAE

 

Numele şi prenumele: BUIBĂR IULIAN

Data naşterii : 01.08.1961

Locul naşterii : COM. VIŞINA, JUD. DÂMBOVIŢA

Sexul : BĂRBĂTESC

Starea civilă : căsătorit

Act identitate : CI – SERIA DD, NR. 395658

Telefon : MOBIL : 0766476682

              ACASĂ : 0245/725808

              SERVICIU : 0245/725825

Nume societate : PRIMĂRIA RĂSCĂEŢI

Funcţia : PRIMAR

 

Studii :

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE –Universitatea  VALAHIA din TÂRGOVIŞTE

 Master Administraţie publică europeană – 2010

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE –Universitatea  VALAHIA din TÂRGOVIŞTE

2005 – 2008 – licenţiat în ştiinţe administrative

 

LICEUL AGROINDUSTRIAL  : 1976 – 1980,

DIPLOMA : AGRONOM – MECANIZATOR

 

 

Experienţa :

Numele  societăţii : COMUNA RĂSCĂEŢI

Funcţia : PRIMAR

Perioada : ÎNCEPÂND DIN 2005

Numele societăţii : S.C. DÂMBUL MORII IMPEX S.R.L.

Localitatea : COMUNA RĂSCĂEŢI

Funcţia : ADMINISTRATOR

Perioada : 2002 – 2005

Limbi străine :

 

 Franceză : începător

  

Aptitudini :

 

Cunoştinţe PC : Word

Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dar şi individual

Organizat  şi obişnuit să lucreze cu termene limită

Adaptabilitate

Permis de conducere: B